Garanti for kloakarbejde


Danske Kloakmestre

Garantiordningen dækker eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom. 

 • Garantiordningen dækker kun den forbruger, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
 • Før anmeldelse til Garantiordningen kan ske, skal forbrugeren reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
 • Det beløb, forbrugeren maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller ved indgåelse af forligsaftale
 • Fejl ved materialer/produkter er ikke omfattet af Garantiordningen

De Grønne Kloakentreprenører
Sven Bech A/S er medlem af De Grønne Kloakentreprenører, der er brancheorganisation for autoriserede kloakmestre.
De Grønne Kloakentreprenører adskiller sig fra andre kloakmester-foreninger ved at have særligt fokus på lavteknologiske spildevands-løsninger og LAR-lokal afledning af regnvand. Af hensyn til miljøet indgår jord og planter ofte i vores løsninger.

Certificeringsordningen hviler på følgende to hoved søjler:

1. Uddannelse og efteruddannelse
2. Kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol

Udover de to hoved søjler underlægges de tilsluttede virksomheder en stikprøvekontrol af den kontrolinstans, som virksomheden i forvejen er tilsluttet på kloakområdet.

 Kravspecifikationer

Kravspecifikationer omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV-inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område.

Kravspecifikationer omhandler følgende:  

 • Krav til kontrolinstansens kontrol og omfanget af egenkontrol
 • Certificeringens gyldighedsområde
 • Krav til virksomheden
 • Krav til virksomhedens dokumentation
 • Krav til virksomhedens medarbejdere
 • Andre krav i tilknytning til arbejdets udførelse
 • Virksomhedens eventuelle brug af leverandører
 • Forsikringsforhold
 • Ansøgning om certificering
 • Registrering hos relevante myndigheder
Sitemap - Cookiepolitik
Top