Garanti


Danske Kloakmestre

Garantiordningen dækker eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom. 

  • Garantiordningen dækker kun den forbruger, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
  • Før anmeldelse til Garantiordningen kan ske, skal forbrugeren reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
  • Det beløb, forbrugeren maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller ved indgåelse af forligsaftale
  • Fejl ved materialer/produkter er ikke omfattet af Garantiordningen

De Grønne Kloakentreprenører
Sven Bech A/S er medlem af De Grønne Kloakentreprenører, der er brancheorganisation for autoriserede kloakmestre.
De Grønne Kloakentreprenører adskiller sig fra andre kloakmester-foreninger ved at have særligt fokus på lavteknologiske spildevands-løsninger og LAR-lokal afledning af regnvand. Af hensyn til miljøet indgår jord og planter ofte i vores løsninger.

Certificeringsordningen hviler på følgende to hoved søjler:

1. Uddannelse og efteruddannelse
2. Kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol

Udover de to hoved søjler underlægges de tilsluttede virksomheder en stikprøvekontrol af den kontrolinstans, som virksomheden i forvejen er tilsluttet på kloakområdet.

 Kravspecifikationer

Kravspecifikationer omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV-inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område.

Kravspecifikationer omhandler følgende:  

  • Krav til kontrolinstansens kontrol og omfanget af egenkontrol
  • Certificeringens gyldighedsområde
  • Krav til virksomheden
  • Krav til virksomhedens dokumentation
  • Krav til virksomhedens medarbejdere
  • Andre krav i tilknytning til arbejdets udførelse
  • Virksomhedens eventuelle brug af leverandører
  • Forsikringsforhold
  • Ansøgning om certificering
  • Registrering hos relevante myndigheder
Udviklet af: Søgemedier A/S - Cookiepolitik
Top