DTVK - Kvalitets TV-Inspektion - Døgnservice 39 68 06 55


Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning sikrer kvaliteten- det betyder tryghed for kunderne.

Formålet med Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning er dels at sikre, at de tilsluttede virksomheder udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og dels at virksomhederne udnytter den teknologiske udvikling optimalt.

 

Autoriseret kloakmester Sven Bech A/S – Mesterlodden 13, 2820 Gentofte – Email: kloak@svenbech.dk

 

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning:

 

Kontrolordningens medlemsfirmaer er firmaer der beskæftiger sig med TV-inspektionsarbejde.

 

Medlemsfirmaers udførelse af TV-inspektionsarbejder sker på baggrund af nøje fastlagt krav som er fastsat af DTVK. Herunder krav til firmaernes organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol. Således at firmaerne udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og altid udnytter den sidste teknologiske udvikling.

 

Firmaer leverer en digital afrapportering, der kan gemmes i kundens datasystem

Fordele ved at benytte firmaer tilknyttet DTVK

 • Kun uddannede TV-operatører udfører TV-inspektion
 • Certifikater fornyes hvert år
 • Minimumskrav til udstyr
 • Løbende efteruddannelse af TV-operatører mindst hvert 5. år
 • Løbende kontrol af firmaernes TV-produktion
 • Kunden får besked, hvis kontrollen afslører graverende fejl
 • Mulighed for forespørgsel vedrørende kvalitet
 • Mulighed for at klage over dårlig kvalitet
 • Medlemsfirmaer er velorganiserede
 • DTVK er en veletableret kontrolordning.

 

DTVK sikrer kvaliteten

– det betyder tryghed

for kunderne

Formålet med Danske TV-inspektionsfirmaers

Kontrolordning er, dels at sikre at de tilsluttede

virksomheder udfører arbejde af høj kvalitet, dels

at virksonhederne udnytter den teknologiske

udvikling.

DTVK, som er en frivillig kontrolordning etableret

i 1986, giver kunderne sikkerhed for høj troværdighed i de TV-rapporter, de modtager fra TV-inspektionsfirmaerne. Du kan læse mere om kravene til TV-inspektioner i Fotomanualen, i Særlige Bestemmelser for TV-inspektion og i DTVKs Tekniske Bestemmelser.

Ønsker du mere information, kan du i DTVKs

Tekniske Bestemmelser finde information om udstyr, indberetninger, kontrol, certificering, uddannelse, kundehenvendelser, betingelser for optagelse mv.

Kontakt DTVK, hvis du har brug for Vedtægter og Tekniske Bestemmelser, eller få dem på www.dtvk.dk.

 

Der er mange fordele for dig, der vælger at samarbejde med virksomheder tilknyttet DTVK

 • Medlemsvirksomheder er velorganiserede
 • Kun uddannede TV-operatører udfører inspektion
 • Løbende efteruddannelse af TV-operatører
 • Certifikater skal fornyes hvert år
 • Minimumskrav til udstyr
 • Løbende kontrol af firmaernes TV-produktion
 • Alvorlige fejl rapporteres til kunden
 • Mulighed for kvalitetstjek Klagemulighed DTVK er en veletableret kontrolordning

De fem grundlæggende kravsområder til medlemsvirksomhederne

 • Virksomhedens udstyr
 • Uddannelse/certificering af TV-operatører
 • Rapportering Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Indberetning af udført arbejde

 

DTVK’s tilsluttede virksomheder skal desuden kunne levere en digital afrapportering til kommuners og forsyningsselskabers databaser.

Fotomanual

Manualen indeholder standarddefinitioner og fotomanual for observationer ved tv-inspektion af afløbsledninger. Fotomanualen anviser, hvordan rapporteringen af en TV-inspektion kan foregå, og hvordan en rapportering af et firma underlagt ”Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning” (DTVK) skal foregå. Manualen er udarbejdet af en fotomanualgruppe under Afløbskomiteen i DANVA, bestående af kompetente personer fra de respektive parter. Fotomanualen ejes i fællesskab af DANVA og DTVK og distribueres af DANVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap - Cookiepolitik
Top